ما فوق العاده ای ارائه می دهیم!

  • درباره شرکت دریل سازان پیشرو
  • درباره شرکت دریل سازان پیشرو
  • درباره شرکت دریل سازان پیشرو
  • درباره شرکت دریل سازان پیشرو

در ضمن توجه داشته باشید که تمامی قطعات و دستگاه ها، طبق استانداردهای بین المللی تولید شده و عملیات لازم جهت کنترل کیفیت آنها صورت می گیرد و لازم به ذکر است روی پلاک دستگاه حتما نام کارخانه پیشرو به صورت برجسته حک شده است و در هنگام خرید به آن توجه داشته باشید، در غیر این صورت دستگاه تقلبی بوده و کارخانه هیچگونه مسئولیتی را به عهده نمی گیرد.