سمباده نواری پایه دار

سمباده نواری پایه دار

سمباده نواری پایه دار مناسب برای پرداخت قطعات فلزی و چوبی در صنایع چاقوسازی و برای از بین بردن جای جوش در ریختگری. با دینام 3 اسب و 3000 دور ...
سمباده نواری رومیزی

سمباده نواری رومیزی

سمباده نواری پایه دار مناسب برای پرداخت قطعات فلزی و چوبی در صنایع چاقوسازی و برای از بین بردن جای جوش در ریختگری. با دینام 2 اسب و 3000 دور ...