کمپرسور CP50 Silent Oil Free

کمپرسور CP50 Silent Oil Free

کمپرسور 50 لیتر خوابیده سایلنت، Oil free ، 2 موتور 4 سیلندر با کورس بالا، پر کردن سریع و حمل آسان، بسیار بی صدا. با 2 موتور 750،

کمپرسور CP50 Silent Oil Free