دریل تمام گیریکسی Z5040 دریل سازان پیشرو
دریل تمام گیریکسی Z5040 دریل سازان پیشرو

مشخصات فنی دریل ستونی تمام گیریکسی Z5050

 • مشخصاتz5050
 • حداکثر قطر سوراخ کاری50mm
 • حداکثر حرکت اسپیندل240mm
 • فاصله محور اسپیندل تا ستون360mm
 • فاصله نوک اسپیندل تا میزکار585mm
 • فاصله نوک اسپیندل تا میزپایه1170mm
 • حرکت میز کار530mm
 • زاویه چرخش میز کار45 درجه
 • سایز کونیک اسپیندلMT4
 • تعداد سرعت های گیربکس12
 • رنج سرعت اسپیندل52-1400
 • تعداد سرعت های باردهی اسپیندل4
 • رنج سرعت های اسپیندل0.1 , 0.2 , 0.3 , 0.4
 • ابعاد میز کار580 × 460
 • قدرت موتور اصلی3 kw

مشخصات فنی دریل ستونی تمام گیریکسی Z5040

 • مشخصاتz5040
 • حداکثر قطر سوراخ کاری40mm
 • حداکثر حرکت اسپیندل200mm
 • فاصله محور اسپیندل تا ستون360mm
 • فاصله نوک اسپیندل تا میزکار590mm
 • فاصله نوک اسپیندل تا میزپایه1175mm
 • حرکت میز کار530mm
 • زاویه چرخش میز کار45 درجه
 • سایز کونیک اسپیندلMT4
 • تعداد سرعت های گیربکس12
 • رنج سرعت اسپیندل52-1400
 • تعداد سرعت های باردهی اسپیندل4
 • رنج سرعت های اسپیندل0.1 , 0.2 , 0.3 , 0.4
 • ابعاد میز کار580 × 460
 • قدرت موتور اصلی2.2 kw