دریل تمام گیریکسی Z5040 دریل سازان پیشرو

دریل ستونی تمام گیریکسی Z5040

دریل ستونی تمام گیریکسی Z5040 ...
مولتی اسپیندل

مولتی اسپیندل

مولتی اسپیندل قابلیت کارهای سری که نیاز به چندین سوراخ یا قلاویز یا تراش را دارا می باشد ...
اره آلومینیوم بر ALFA 300 دریل سازان پیشرو

اره آلومینیوم بر ALFA 300

اره آلومنیوم بر 300 ALFA دقت برشکاری در زوایای مختلف را دارد و در بعضی مدل ها تا 3 زاویه 90 را به شما می دهد ...
اره آلومینیوم بر ALFA M300 دریل سازان پیشرو

اره آلومینیوم بر ALFA M300

اره آلومنیوم بر 300 ALFA دقت برشکاری در زوایای مختلف را دارد و در بعضی مدل ها تا 3 زاویه 90 را به شما می دهد ...
اره آلومینیوم بر mega 250 دریل سازان پیشرو

اره آلومینیوم بر MEGA 250

اره آلومنیوم بر MEGA 250 دقت برشکاری در زوایای مختلف را دارد و در بعضی مدل ها تا 3 زاویه 90 را به شما می دهد ...
اره آلومینیوم بر سوپر برش PEN S 350 دریل سازان پیشرو

اره آلومینیوم بر سوپر برش PEN S 350

اره آلومنیوم بر سوپر برش PEN S 350 دقت برشکاری در زوایای مختلف را دارد و در بعضی مدل ها تا 3 زاویه 90 را به شما می دهد ...
نمونه قطعات اصلی مرتبط با ساخت دریل

نمونه قطعات اصلی

نمونه قطعات اصلی ....
میز صلیبی محور اهرمی دو جهته مدل KLC350 دریل سازان پیشرو

میز صلیبی محور اهرمی دو جهته مدل KLC350

میز صلیبی محور اهرمی دو جهته مدل klc350 دارای محور دو جهته اهرمی مبتنی بر تکنیک ...
میز صلیبی محور یک جهته مدل KT150 دریل سازان پیشرو

میز صلیبی محور یک جهته مدل KT150

میز صلیبی محور یک جهته مدل kt150 دارای محور یک جهته مبتنی بر تکنیک لینیر داوتیل است ...
میز صلیبی محور یک جهته مدل ALD D150PN دریل سازان پیشرو

میز صلیبی محور یک جهته مدل ALD D150PN

میز صلیبی محور یک جهته مدل Ald D150PN به صورت محور یک جهته با تکنیک لینیر داوتیل ...
میز صلیبی محور دو جهته مدل KTB220 دریل سازان پیشرو

میز صلیبی محور دو جهته مدل KTB220

میز صلیبی محور دو جهته مدل ktb220 دارای محور دو جهته مبتنی بر تکنیک داوتیل ...
میز صلیبی محور یک جهته مدل ALD D300PN دریل سازان پیشرو

میز صلیبی محور یک جهته مدل ALD D300PN

میز صلیبی محور یک جهته مدل ald d300pn به صورت محور یک جهته با تکنیک لینیر داوتیل ...