دریل قلاویززن کلاچ دار دریل سازان پیشرو

دریل ستونی قلاویززن کلاچ دار شرکت دریل سازان پیشرو

دریل ستونی قلاویززن کلاچ دار به صورت تک فاز برای استفاده در کارگاه های صنعتی که برق آن تک فاز است، مورد استفاده قرار می گیرد.

طریقه کار کردن با دریل ستونی قلاویززن کلاچ دار به اینصورت است که دیگر دور دینام چپ و راست نمی شود، بلکه دور اسپیندل توسط کلاچ خیلی سریع چپ و راست می شود.

سایز دریل ستونی قلاویززن کلاچ دار تا 12 می باشد و شما می توانید طوری تنظیم کنید که هرموقع به ته کار رسید چپ شود، این دریل برای هر نوع دنده قلاویز و هدیده و کارهای ته بسته حتی برای عمق های خیلی کم مناسب است.

دریل قلاویززن کلاچ دار دریل سازان پیشرو