کمپرسور CP80 Oil Free

کمپرسور هوا CP80 Oil Free

کمپرسور هوا CP80 Oil Freeدارای مخزن 80 لیتری، موتور 1500 وات، سایلنت، رطوبت گیر و شیر برقی. در این مدل همچنین از لوله‌هایی از جنس مس و نیز سوپاپ اطمینان از جنس آلیاژ برنج ...
کمپرسور CP24 Silent Oil Free

کمپرسور هوا CP24 Silent Oil Free

کمپرسور هوا CP24 Silent Oil Freeدارای مخزن 24 لیتری، موتور 1500 وات، سایلنت، رطوبت گیر و شیر برقی. در این مدل همچنین از لوله‌هایی از جنس مس و نیز سوپاپ اطمینان از جنس آلیاژ برنج ...
کمپرسور CP40 Oil Free

کمپرسور CP40 Oil Free

...
کمپرسور CP50 Silent Oil Free

کمپرسور CP50 Silent Oil Free

...
کمپرسور CP80

کمپرسور CP80

...
کمپرسور CP24

کمپرسور CP24

...